Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2018

nami
19:10
5644 41a5 500
Reposted fromnutt nutt viapiehus piehus
nami
19:06
8079 47b3 500
Reposted fromseaweed seaweed viapiehus piehus
nami
18:52
7598 8efc 500
Einmal Dönertasche zum mitnehmen...
Reposted fromPsaiko Psaiko viaTheCrimsonIdol TheCrimsonIdol

June 09 2018

nami
18:42
Zanim zdecydujesz się być z kimś - naucz się być sam. Umieć być samemu, znaczy stać się kimś emocjonalnie niezależnym.
— Wojciech Eichelberger; Krótko mówiąc
Reposted frommercurygirl mercurygirl viawhatadesire whatadesire
nami
18:31
Pamiętaj, że nikogo na siłę nie uszczęśliwisz. Jeśli ktoś zdecydował, że mu lepiej bez Ciebie, odwróć się i odejdź. Bez słowa. Zostaw go sam na sam z pustką, która jest jego wyborem.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaeternia eternia
nami
18:28
Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternia eternia
nami
18:27
2717 2d72 500
Reposted fromstroschek stroschek viaWaszmaster Waszmaster
nami
18:24
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viablaxkseoul blaxkseoul
nami
06:11
Be with someone who you don’t have to hide from, in any way. Whether it’s your morning face before you’ve put your makeup on, an embarrassing story to tell about something that happened on your way home, or an ambition you’ve had since you were six... Make sure you end up with someone who knows all of it and still loves you. A person you can tell your life to is a person worth spending a life with.
https://www.facebook.com/Inarelationshipwithfreedom/
Reposted fromlittlemouse littlemouse viaLimysoul Limysoul

June 03 2018

nami
14:32
6479 0073 500
Reposted fromSanthe Santhe viasstefania sstefania
nami
14:32
3203 cdc5
Reposted fromlafrog lafrog viackisback ckisback
nami
14:31
Ireland
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamiss0alexis miss0alexis
nami
14:29
Reposted fromkanusia kanusia viamiss0alexis miss0alexis
nami
14:28
7850 679a
Fast Dog
Reposted fromMysticen Mysticen viasstefania sstefania
nami
14:27
1246 4e29 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viakaworu kaworu
nami
06:02


June 02 2018

nami
15:59
Guy Creates A 5,400 Ball Ball-Pit Hallway For His Dog
Reposted fromPsaiko Psaiko viakingoslaw kingoslaw
nami
06:53
1132 626c 500
The Life and Death of a Relationship sculpture

May 31 2018

nami
17:50
5754 0e64 500
Reposted fromteijakool teijakool via000monnnn066 000monnnn066
nami
17:49
9853 b03e 500
Reposted frompulperybka pulperybka viahappykokeshi happykokeshi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl