Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2018

nami
20:56

July 12 2018

nami
17:29
nami
17:26
4489 476e 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viasiostra siostra
nami
17:26
4487 4223 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viasiostra siostra

July 11 2018

nami
18:51
Reposted fromscience science viastraycat straycat
nami
18:49
5974 baf9 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viamoepi moepi
nami
18:47
Reposted fromFlau Flau viastraycat straycat
nami
18:45
Reposted fromFlau Flau

July 09 2018

nami
19:20

10 zasad dbania o siebie:


1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.

2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.

3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.

4. Odpuść to, czego nie jesteś w stanie kontrolować.

5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.

6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.

7. Nie bój się powiedzieć "TAK" sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie "NIE" innym.

8. Wybaczaj sobie swoje błędy.

9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.

10. Regularnie pytaj siebie, czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.

— Michał Pasterski
Reposted fromavooid avooid viatobecontinued tobecontinued

July 07 2018

nami
15:30
8095 ed95 500
Reposted fromunr-eal unr-eal viapiehus piehus
nami
15:28
9397 6058
Reposted fromonlyman onlyman viajunior13 junior13
nami
15:25
1745 9d3e
Reposted fromEtnigos Etnigos viajunior13 junior13
15:25
nami
15:15
Italian spiritual hermit hotels [source link]
Reposted fromnazarena nazarena
nami
15:14
6764 f59e 500
Reposted fromnazarena nazarena
nami
15:14
6766 a538
Reposted fromnazarena nazarena

July 06 2018

nami
15:37

July 03 2018

nami
18:58
nami
18:58
Każde zakończenie stanowi początek czegoś nowego.
— Libba Bray - Mroczny sekret
Reposted fromautunno autunno viaeternia eternia

July 02 2018

nami
18:39
Reposted fromshakeme shakeme viablackcat blackcat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl